Facebook Whatsapp Youtube

האם התמכרות עלולה לקרות גם לי?

התמכרויות הן למעשה מעין תסבוכת של גוף ונפש מעורבים זה בזה. בדרך כלל, פקודות על צרכים של הגוף או של הנפש ניתנות במשולב במערכת המוחית. הגוף והנפש מזהים את הצרכים של האדם בשני התחומים, מיידעים האחת את השנייה, ומשתתפים יחד במאמץ למלא את הצורך. במקרה של עימות בין שני צרכים, יהיה סדר עדיפויות משתנה וכך האיזון נשמר והאישיות שלמה ויציבה. הבעיה מתחילה כאשר גורם חיצוני מתחזה לצורך נפשי או פיזי, ולרוב שניהם, ומבלבל את המערכת. כעת ייווצר כאוס פנימי במערכת הצרכים, כאשר הגוף והנפש יתחילו אט אט לתת הוראות שגויות למערכת הצרכים הפנימית של המכור, ועל פי הוראות אלו יקודם הצורך הזה על פני כל צורך אחר. כעת יש צורך בהתערבות מכון גמילה מומלץ ומקצועי לעזרה דחופה. רוח בכפר, מכון גמילה מומלץ ביותר על ידי טובי אנשי המקצוע בזכות הגישה הייחודית שלו וההצלחות הרשומות על שמו, מספר מעט מעבר על כך.

מהו הגורם לנפילה להתמכרות

יש יסוד סביר להניח שמערכת גוף ונפש שאינה יציבה דיה עלולה ליפול יותר בקלות לתוך מלכודת הצורך המדומה של הגורם הממכר. למשל, אם אדם יצרוך סם אל גופו, והסם יסמן לגוף ולנפש שהוא צורך מהותי, יהיו אנשים שלא יתרשמו מהאיתות הזה ולא יצרכו אותו שוב בגללו, ויש שמיד ייכנס הבלבול את תוך מערכת ההחלטות שלהם ויגרור צריכה נוספת ומכאן להתמכרות. זה מסמן לכאורה אפשרות לכך שייתכן שחולשה נפשית מסוימת היא הפתח ליצירת כאוס של התמכרות בקלות יתר. אם אכן זה נכון הרי שלמכורים יש סיכון גבוה במיוחד ליפול לכך שוב לאחר הגמילה, ולכן, רוח בכפר משקיעים רבות בעבודה טיפולית יסודית ומעמיקה עם המכור. בכל מקרה, למרות ההנחה ההגיונית הזו, עדיין נמצאו אנשים בכל רמות האישיות והיציבות, ובכל שכבות הציבור, שנפלו להתמכרות כזו או אחרת. אז ייתכן שיש גורמי סיכון, אבל כנראה שזה יכול לקרות לכל אחד.

מכון גמילה מומלץ לטיפול

חשוב לגשת לטיפול ברגע הראשון שמזהים קצה של התמכרות, או סיכון לכך, כדי לטפל בבעיה עוד בראשיתה. רוח בכפר פותחת שערים עבור כל מכור המעוניין לסייע לעצמו לצאת ממעגל הסבל העצמי ולחזור לחיים חזק ובריא בגוף ובנפש. אל תהססו ליצור איתנו קשר למידע ראשוני וייעוץ.

מעוניין להתחיל מחדש? אנחנו המקום הנכון

השאר פרטים ונתחיל בדרך חדשה

    קידום אתרים בגוגל