Facebook Youtube

התמכרות לסמים

התמכרות לסמים נובעת משימוש קבוע בחומרים פסיכו-אקטיביים, ויוצרת תלות חמורה; תלות המביאה לכדי השלכות נוראות על המכור ועל סביבתו הקרובה. עבור אנשים רבים, ההחלטה הראשונית להשתמש בסמים היא רצונית, אך הופכת במהרה לכפייתית בשל השפעתם של הסמים על מערכת העצבים של המוח. שינויים אלו במערכת העצבים יוצרים שינויים ביכולת השליטה העצמית של האדם, ובחוסן שלו אל מול הפיתויים שהסמים מציגים. בין אם מדובר בסמים קלים או קשים, ובין מדובר בבני נוער או בוגרים שיצרו תלות בחומרים אלו – התמכרות דורשת התערבות.

התמכרות לסמים: הבחנה בין סמים קלים לקשים

התמכרות היא, למעשה, חזרה כפייתית על שימוש בחומרים ממכרים או על פעולה מסוימת והרסנית – ובכך, מבטאת חוסר שליטה על הדחפים הפיזיולוגיים. פרמטרים נוספים המגדירים התמכרות לאו דווקא כהרגל מגונה, אלא הרבה מעבר לכך, כוללים עמידות בפני החומר המובילה לשימוש נרחב יותר בסמים, ואף תגובות פיזיות ונפשיות קשות.

בכל הנוגע לסמים ולצריכתם, ישנה הבחנה בין סמים קלים לקשים, המתחילה בחלוקה לחומרים בהתאם לחומרת התלות שהם יוצרים: סמים קלים, למשל, מתייחסים לנגזרות החומרים המיוצרים מצמח הקנביס, כאשר סמים קשים כוללים חומרים ממריצים, סמי הזיות ומשככי כאבים. הבחנה זו נובעת, בראש ובראשונה, מהסברה כי ניתן לשמור על רמת תפקוד סבירה לאחר שימוש סמים קלים, לצד קצב מהירות ההתמכרות לחומרים אלו, קצב הנחשב לאיטי באופן יחסי בהשוואה למהירות ההתמכרות לסמים קשים. עם זאת, ולצד השמנים והתרופות שניתן ליצור מזרעיו של הקנביס, חשוב להדגיש כי בין אם מדובר במריחואנה או בחשיש, חומרים אלו עדיין מחזיקים בהשפעה ממכרת הפועלת ישירות על מערכת העצבים במוח. בהתאם לכך, יש ביכולתם ליצור תלות אצל המשתמשים.

במקביל, חשוב לציין שבכל הנוגע לחוקיות השימוש בסמים בישראל – אזרחיה אינם רשאים לסחור, למכור ולהשתמש גם בסמים קלים וגם בסמים קשים. אמנם התומכים בלגליזציה של סמים קלים טוענים שההשפעות השימוש בחומרים אלו אינם משמעותיים, צריכה מתמשכת שלהם מביאה, בהמשך, לכדי יצירת דפוסי התנהגות של מכורים לכל דבר. לכן, אין לזלזל גם בתוצאות הלוואי העולות משימוש בסמים קלים.

גמילה מסמים – צעד ראשון להחלמה

בין אם מדובר בשימוש בסמים קלים או קשים – אין לזלזל בהשלכות החמורות הנובעות משימוש קבוע בהם. תהליך הגמילה, בהתאם, דורש הרבה סבלנות לצד התמודדות עם תסמיני הגמילה הפיזיים והרגשיים. יצירת קשר עם מרכז הגמילה רוח בכפר מבטיחה תהליך גמילה עם ראייה רב-מערכתית ומקצועית.

מעוניין להתחיל מחדש? אנחנו המקום הנכון

השאר פרטים נותחיל בדרך חדשה

קידום אתרים בגוגל