Facebook Youtube

תוכנית טיפולים

הטיפול מתחלק לשני שלבים עיקריים:

שלב הגמילה הפיזית – מיועד למכורים לאלכוהול ו/או סמים ו/או כדורים. שלב זה מתמקד בגמילה הפיזית הראשונית הנדרשת בעת הפסקת השימוש בכדורים, סמים ואלכוהול כולל לעיתים תופעות לוואי גופניות.

משך זמן הגמילה הפיזית אינדיווידואלי מאוד ומשתנה מאוד ממטופל למטופל והוא לרוב תלוי בסוג החומר (אלכוהול, כדורים או סמים), בכמויות ובתדירות השימוש. לרוב שלב זה אורך בין 5 ימים עד חודש.

הגמילה הפיזית מתחילה עם כניסת המטופל לטיפול ב"רוח בכפר".

שלב הגמילה הנפשית – עבודה פסיכו-תראפויטית, טיפולית קבוצתי ופרטנית המתמקדת בשינוי דפוסי חשיבה ודפוסי התנהגות, התמודדות עם קשיים ועוד. תהליך זה ארוך יותר ומורכב יותר מהגמילה הפיזית. מדובר בתהליך טיפולי אינטנסיבי בו לוקחים חלק כל אנשי המקצוע שלנו ברמה הקבוצתית וברמה הפרטנית כאחד, המלווים את המטופלים צעד צעד.

משך זמן הטיפול משתנה מאוד ממטופל למטופל, המלצתנו המקצועית הינה 3 חודשי טיפול. בפרק זמן ניתן להגיע בתהליך הטיפול לתוצאות, לשנות דפוסים ישנים ולהטמיע חדשים. הטיפול נעשה בשיתוף פעולה מלא עם המטופל, על כן לרוב משך זמן הטיפול תלוי בהתקדמות התהליך הטיפולי, המלצות הצוות המטפל וצרכיי המטופל.

תכנית הטיפול כוללת:

טיפול פרטני – פגישות קבועות עם מגוון מטפלים המתקיימות מספר פעמים בשבוע.

מטרת הפגישות היא לסייע למטופל לשנות דרכי חשיבה ודפוסי התנהגות, הפנמת תהליכים, עיבוד טראומות מהעבר ומשברים נפשיים.

טיפול קבוצתי – מפגשים קבוצתיים המונחים על ידי אנשי מקצוע ומדריכים טיפוליים. הקבוצה מאפשרת לכל מטופל לשתף את חבריו לקבוצה בבעיות, קשיים וטראומות מהעבר ולהיחשף לחברים אשר חולקים מצוקות דומות. התהליכים הקבוצתיים המתרחשים בקבוצה מהווים עבור המטופל אמצעי ליצירת שינוי.

הקבוצות המתקיימות במהלך היום כוללות קבוצות טיפוליות, קבוצות תוכן, קבוצות המתבססות על שנים עשר הצעדים וסבבי רגש.

התערבות קהילתית – שילוב המטופל חזרה בקהילה מתוך רצון לסייע לו בהתמודדות הדרגתית עם החזרה ל"חיים האמתיים".

מטופלים רבים חווים את ההתמודדות עם הקהילה כהתמודדות שלילית מתוך חוויות העבר. סיוע למטופל בהשתלבות הדרגתית בחיי הקהילה יעזור לו בהתמודדות זו עם סיום הטיפול.

מעוניין להתחיל מחדש? אנחנו המקום הנכון

השאר פרטים ונתחיל בדרך חדשה

    קידום אתרים בגוגל